O aplikaci
Tato aplikace vznikla v rámci řešení projektu GIROSAF - Metodika identifikace kritických úseků pozemních komunikací v ČR pomocí GIS analýz dopravních nehod, č. TA01031581, programu ALFA, Technologické agentury České republiky. (girosaf.cdvinfo.cz)
V mapě jsou znázorněny shluky dopravních nehod, které byly identifikovány metodou KDE+ použitím dat silniční a dálniční sítě ČR 2013 (Ředitelství silnic a dálnic ČR) a databáze dopravních nehod za období 2009 – 2013 (Policie ČR).

Ovládání
Ovládání webové mapy je navrženo uživatelsky co nejpřívětivěji. Po kliknutí na shluk se otevře okno, ve kterém se zobrazí popisné informace o délce shluku a úseku, na němž je shluk situován, počtu dopravních nehod ve shluku a celkový počet dopravních nehod na úseku, síla a stabilita shluku a další. Po přihlášení mohou uživatelé vkládat komentáře ke shlukům, filtrovat data dle významu shluku a počtu dopravních nehod ve shluku a na závěr vybraná data exportovat.
V panelu napravo dole je uvedena informace o celkovém počtu aktuálně zobrazených shluků podle atributového filtrování, zapínání / vypínání kategorií shluků v legendě. Číslo v dalším řádku informuje o tom, kolik shluků se nachází v aktuálním výřezu mapového okna.
V horní levé části mapového pole jsou ukotveny standardní tlačítka pro ovládání mapy – posun mapy, přiblížení / oddálení mapy, oddálení na celou ČR, možnost návratu na předchozí / následující výřez. Pomocí tlačítka StreetView si lze virtuálně prohlédnout samotné lokality shluků dopravních nehod.
V pravé horní části se nachází funkce pro poslání odkazu na výřez mapového okna, sdílení aplikace na sociálních sítích a pro měření délek v mapovém okně.